ازمایش هورمونی


با سلام .بنده به خاطر رشد موهای زاید در ناحیه چانه به کلینیک لیزر مراجعه کردم و بعد از انجام هشت جلسه لیزر نه تنها نتیجه...

مشکلات غدد


سلام آزمایش کلی دادم تیروئیدم پرکار هست البته یه کم، LH بالا،کیست هشت میلی، ویتامین دی پایین، شن کلیه 3 میلی، چکارکنم،؟...
مشاوره پزشکی