ازمایش هورمونی


با سلام .بنده به خاطر رشد موهای زاید در ناحیه چانه به کلینیک لیزر مراجعه کردم و بعد از انجام هشت جلسه لیزر نه تنها نتیجه...
مشاوره پزشکی