• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا 15 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید

لطفا یکی از خدمات زیر را انتخاب کنید

تخصص ها
  • کارشناسی
  • مهندسی توانبخشي و اندام مصنوعي
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
مشاوره پزشکی