در کمتر از 5 دقیقه برای پزشک موردنظر خود نوبت بگیرید

شیفت های کاری و زمان های ملاقات پزشک

لطفا 15 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید

لطفا یکی از خدمات زیر را انتخاب کنید

تبلیغات

تخصص ها و توضیحات

متخصص بیهوشی-فلوشیپ فوق تخصصی درد

فلوشیپ و فوق تخصص

تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار

  • فارسی, انگلیسی,
تبلیغات
مشاوره پزشکی