در کمتر از 5 دقیقه برای پزشک موردنظر خود نوبت بگیرید

شیفت های کاری و زمان های ملاقات پزشک

لطفا 10 دقیقه قبل از زمان ویزیت در مطب حضور داشته باشید .

لطفا یکی از خدمات زیر را انتخاب کنید

تبلیغات

تخصص ها و توضیحات

دکتری حرفه ای پزشکی

دکترای حرفه ای

لیست بیمه های طرف قرار داد

  • آزاد

تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار

  • فارسی, انگلیسی,
تبلیغات
مشاوره پزشکی