در کمتر از 5 دقیقه برای پزشک موردنظر خود نوبت بگیرید

شیفت های کاری و زمان های ملاقات پزشک

لطفا 15 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید؛ در صورت عدم حضور در زمان مقرر، نوبت شما به بیماران حاضر داده شده و اعتراض مسموع نخواهد بود..

لطفا یکی از خدمات زیر را انتخاب کنید

تبلیغات

تخصص ها و توضیحات

متخصص جراحی عمومی

متخصص

لیست بیمه های طرف قرار داد

  • تامین اجتماعی, خدمات درمانی, نیروهای مسلح,

تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار

  • فارسی, انگلیسی,
تبلیغات
مشاوره پزشکی