• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

متاسفانه زمانی برای ویزیت اینترنتی توسط پزشک ثبت نشده است

تخصص ها
  • فلوشیپ و فوق تخصص
  • فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
عضویت در انجمن های پزشکی
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
تبلیغات
مشاوره پزشکی