در کمتر از 5 دقیقه برای پزشک موردنظر خود نوبت بگیرید

شیفت های کاری و زمان های ملاقات پزشک

متاسفانه زمانی برای ویزیت اینترنتی توسط پزشک ثبت نشده است

تبلیغات

تخصص ها و توضیحات

متخصص زنان و زایمان و نازایی

متخصص

تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار

  • فارسی,
تبلیغات
مشاوره پزشکی