تعداد 7 پزشک با شرایط جستجوی شما پیدا شد, شما در حال مشاهده موارد 1 تا 7 هستید
دکتر علی اجودی

level photo دکتر علی اجودی

فعالیت تخصصی: جراحی دست، جراحی اعصاب محیطی، جراحی پیوند

متخصص ارتوپدی-فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

دیپلم تجربی سال 1370 از دبیرستان حکمت مشهد.
سال 1377 فارغ‌التحصیل دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
سال 1377 تا 79 دوره سربازی.
سال 1379 تا 83. دوره دستیاری ارتوپدی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
سال 83 تا 86. دوره ضریب کا. بیمارستان بهارلو تهران.
سال 1386 تا 90. دوره طرح ضریب کا. شهرستان سبزوار.
سال 1390 تا 93 مطب خصوصی در شهر مشهد.
سال 1393 تا 95 دوره فلوشیپ جراحی دست بیمارستان شفا...

تبلیغات

دکتر علی مرادی

level photo دکتر علی مرادی

فعالیت تخصصی: ترمیم عصب و میکروسرجری
جراحات دست و ساعد
بازسازی استخوان و نسج نرم در اندام فوقانی
بیماریهای مادر...

متخصص ارتوپدی-فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

تمامي بيماران اول وقت در كلینيك حضور داشته باشند

تبلیغات

مشاوره پزشکی